click here!!

Wednesday, May 5, 2010

Nama Yang Baik Membawa Harapan

Rasulullah S.A.W. pergi mengunjungi rumah anaknya Fatimah r.a. yang baru melahirkan seorang anak lelaki. Kegembiraan jelas kelihatan di wajah baginda mempunyai cucu sebagai penyambung zuriat keturunannya nanti.Baginda bertanya tentang cucunya dan nama yang diberikan setibanya di rumah Ali karammahllahuwajhah.Lalu dijawab oleh menantu yang juga sepupu baginda bahawa diberi nama 'Harba' terhadap bayi tersebut yang bermaksud peperangan.

Ali bin Abu Thalib sebagai seorang mujahid memang mengalir jiwa jihad dan darah pahlawan serta bersedia berjuang di medan jihad.Begitulah besar dan hebatnya harapan beliau.
Namun Rasulullah S.W.T. tidak menyetujuinya dan disuruh namakan bayi tersebut dengan nama 'Hasan' yang membawa erti baik. Ali r.a dan Fatimah r.a akur dan bersyukur atas kurniaan Allah S.W.T itu.

Beberapa tahun kemudian Fatimah r.a. melahirkan seorang lagi anak lelaki dan sekali lagi selaku bapa, Ali r.a menamakan dengan nama 'Harba' kerana kuatnya pengaruh jihad di dalam jiwa beliau. Apabila Rasulullah S.A.W. menziarahi mereka, baginda menyuruh ditukar nama tersebut kepada 'Husein' yang juga bermakna baik. Sekali lagi Ali r.a dan Fatimah r.a akur dan bersyukur kehadrat Allah S.W.T atas limpah kurniaan tersbut.

Beberapa tahun kemudian Fatimah r.a. melahirkan seorang lagi anak lelaki dan Ali r.a sekali lagi menamakannya dengan 'Harba' tetapi disuruh gantikannya dengan nama 'Muhsin' yang membawa maksud suka melakukan yang baik dan berkebajikan oleh Rasulullah S.A.W. setelah beliau mengunjungi mereka. Mereka akur dan bersyukur.Nama tersebut digunakan walaupun Muhsin meninggal dunia semasa kecil lagi.

Hasan,Husein dan Muhsin adalah tiga nama yang diberikan Rasulullah S.A.W. kepada ketiga-tiga cucu baginda walaupun bapa mereka Ali r.a setiap kali kelahiran memberi nama 'Harba'. "Aku berikan nama demikian menyerupai nama anak-anak Nabi Harun a.s iaitu Syabbar,Syubair dan Musyabbir." penjelasan Rasulullah S.A.W. kepada Ali r.a.

Hasan r.a dan Husein r.a memang merupakan nama yang terkenal dengan baik pekertinya dan warak serta zuhud sifatnya.

Begitulah Nabi Muhammad S.A.W. memberikan perhatian besar tentang nama.Baginda inginkan nama-nama baik mempunyai erti dan mengandungi harapan yang baik pada diri orangnya.

Sabda Rasulullah S.A.W. yang bermaksud "Kamu nanti di Akhirat akan dipanggil dengan namamu dan nama ayahmu, kerana itu baikilah namamu (dengan memberikan nama yang baik)".

No comments:

Post a Comment