click here!!

Monday, July 19, 2010

Kesalafahaman Terhadap Amalan Ibadah Solat....(Bahagian Satu)

Sepanjang penulis singgah bersolat di beberapa masjid, acapkali juga berdepan dengan orang-orang muslim yang bersolat tetapi tidak tepat amalannya dan ada yang terus bersalahan dengan sunnah. Maka dengan sedikit ilmu yang dipelajari, penulis hendak berkongsi pengetahuan tersebut agar menjadi pedoman kepada penulis sendiri dan sesiapa sahaja.

Sebenarnya, orang yang mengerjakan ibadat termasuklah solat tanpa ilmu tergolong di dalam golongan orang yang tidak dapat dimaafkan kerana kebodohan beragamanya kerana ilmu adalah fardhu ke atas setiap Muslim.

Ilmu itu wajib didahulukan atas amal kerana ilmu merupakan petunjuk dan pemberi arah amal yang akan dilakukan. Imam Bukhari meletakkan satu bab tentang ilmu di dalam Al Jami'us Shahih yang dikenali sebagai Sahih Bukhari dengan judul "Ilmu itu mendahului perkataan dan perbuatan" yang bermaksud bahawa ilmu hendaklah menjadi syarat bagi kesahihan perkataan dan perbuatan seseorang.

Untuk kita mengenal dan mengetahui kesalahfahaman terhadap amalan solat yang biasa kita temui, maka penulis dengan sedikit pengetahuan akan menghuraikan secara ringkas berkenaan solat.

Pengertian Solat

Solat dari segi bahasa bermakna berdoa dengan kebaikan. Istilah fekah bermaksud perkataan dan perbuatan yang khusus, yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam.

Hadis riwayat Imam Muslim yang bermaksud,

"Rasulullah SAW biasa membuka solat dengan takbir dan mengakhirinya dengan mengucap salam"

Hadis riwayat Imam Hakim dan Adz-Dzahabi yang bermaksud,

"Kunci solat adalah bersuci, pembukanya adalah takbir dan penutupnya adalah mengucapkan salam"

Kefardhuan Solat

Antara dalil naqli tentang kefardhuan solat antaranya;

1) Firman Allah SWT di dalam Al Quran Surah An Nisaa' ayat 103 yang bermaksud,
"Sesungguhnya solat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman"

2) Diriwayatkan daripada Saidina Ibnu Abbas ra bahawasanya Rasulullah SAW telah mengutuskan Saidina Muaz ra ke Yaman, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud,

"Serulah mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya akulah Nabi Muhammad pesuruh Allah. Maka sekiranya mereka menuruti (mentaati) demikian itu, beritahulah kepada mereka sesungguhnya Allah telah memfardhukan ke atas mereka lima waktu solat fardhu pada sehari semalam"

Kedudukan Solat Dalam Islam

Solat merupakan ibadah jasmani yang paling mulia. Seorang lelaki telah bertanyakan kepada Rasulullah SAW tentang amalan yang paling afdhal (mulia). Baginda menjawab solat pada setiap kali pertanyaan tersebut yang berulang sebanyak tiga kali.

Diriwayatkan daripada Saidina abu Hurairah ra bahawa Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud,

" Solat fardhu yang lima, Allah menghapuskan dengannya segala dosa"

"Sesiapa menyempurnakan wudhuknya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT, maka solat fardhu yang dikerjakan olehnya itu menjadi kaffarah (penghapus dosa) di antara waktu-waktunya yang lima"

Menurut ulama,dosa yang dimaksudkan tersebut adalah dosa selain dosa sesama manusia, dosa-dosa besar dan dosa syirik kepada Allah SWT.

Hukum Meninggalkan Solat Fardhu

Ulama-ulama muktabar telah menggariskan orang-orang yang meninggalkan solat terbahagi kepada tiga kategori.

1) Orang yang meninggalkannya kerana mengingkari kewajiban solat atau memperlekehkan dan menghina apa-apa tentang solat baik kefardhuannya ataupun amalan dan perbuatan solat. Hukum orang sebegini ialah kufur dan murtad. Maka wajiblah keatas hakim atau pemerintah, memerintahkannya supaya bertaubat. Jika dia bertaubat dan mendirikan solat, maka dia hendaklah dibebaskan. Jika enggan, hendaklah dia dihukum bunuh sebagaimana hukuman orang yang murtad dan haram memandikan mayatnya, haram mengafankannya dan haram juga solat jenazah ke atasnya. Adalah haram juga mayatnya dikebumikan di dalam perkuburan orang-orang Islam kerana dia bukanlah terdiri daripada orang yang beriman.

Diriwayatkan daripada Saidina Jabir ra bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud,

"Sesungguhnya jarak di antara seseorang itu dengan syirik dan kekufuran ialah meninggalkan solat"

2) Orang yang meninggalkan solat kerana malas sedangkan dia meyakini bahawa solat itu adalah fardhu ke atas setiap Muslim. Wajib ke atas hakim atau pemerintah, memerintahkannya supaya bertaubat, mengqadha solat yang telah ditinggalkan dan mengerjakan solat pada setiap waktu. Sekiranya dia enggan, maka wajiblah dia dibunuh dengan hukum hudud iaitu hukuman bunuh ke atasnya itu dikirakan satu hukuman dari hukum-hukum syarak yang wajib dilaksanakan ke atas orang-orang Islam yang melakukan maksiat (melanggar perintah Allah SWT). Walaubagaimanapun selepas dihukum, dia adalah tetap Islam dan diselenggarakan jenazahnya seperti kebiasaan orang Islam kerana dia masih lagi orang yang beriman/ Islam.

Diriwayatkan daripada Saidina Abdullah bin Saidina Umar ra bahawa Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud,

"Aku diperintahkan supaya membunuh (menghukum) manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad, pesuruh Allah, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Maka apabila mereka melakukan demikian itu, mereka telah melindungi darah dan harta benda mereka daripada (tuntutan) ku melainkan dengan hak Islam dan perkiraan (keadaan mereka) adalah terserah kepada Allah"

Ulama telah memperjelaskan bahawa hadis ini merupakan penekanan Rasulullah SAW terhadap penegasan solat bukannya bermaksud menghukum/membunuh setiap manusia kerana hadis ini juga dibaca dengan beberapa hadis lain. Hanya kafir harbi iaitu orang-orang kafir yang memusuhuhi dan menzalimi Islam sahaja wajib diperangi.

Hadis ini menunjukkan bahawa sesiapa yang mengakui dengan kalimah syahadah boleh dihukum bunuh sekiranya dia tidak mendirikan solat atau menunaikan zakat. Namun dia tetap Islam.

Diriwayatkan daripada Saidina Ubadah bin As Shamit ra beliau berkata Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud,

"Lima solat yang telah difardhukan oleh Allah ke atas hamba-hambanya. Maka sesiapa yang menunaikannya dan tidak mensesiakannya (meninggalkannya) sesuatu daripadanya kerana meringan-ringankan hak solat adalah baginya di sisi Allah satu perjanjian bahawa dimasukkan dia ke dalam syurga. Dan sesiapa yang tidak menunaikannya tiadalah baginya di sisi Allah apa-apa perjanjian. sekiranya Allah kehendaki Dia boleh mengazabkannya dan jika Dia kehendaki, Dia boleh memasukkannya ke dalam syurga"

Hadis di atas menerangkan bahawa orang yang meninggalkan solat kerana malas dan meringan-ringankannya kerana malas tidak menjadi kafir. Ini kerana jika menjadi kafir tidaklah Nabi menyebut "dan jika Dia kehendaki Dia boleh memasukkannya ke dalam syurga" kerana orang kafir akan kekal di dalam neraka.

3) Orang yang meninggalkan solat kerana tidak sengaja seperti tertidur, pitam dan sebagainya. Hukumnya dia wajib mengqadha mana-mana solat yang tertinggal setelah sedar dan pulih. Walaubagaimanapun sesetengah ulama mengatakan bahawa adalah haram seseorang tidur setelah masuk waktu solat sebelum menunaikan solat melainkan apabila dia tidur sebelum masuk waktu solat lagi. Namun ada sebahagian kecil ulama mengharuskan tidur di awal waktu solat sekiranya seseorang terlampau mengantuk dibimbangi tiada kekusyhukan di dalam solat dan berlakunya kesalahan rukun yang tidak disedari semasa solat.

Walaubagaimanapun adalah menjadi tuntutan Islam dan afdhal mengerjakan solat apabila masuk sahaja waktu solat dan terlebih afdhal dilakukan secara berjemaah.

Rukun Solat

1) Niat - mengqasadkan sesuatu yang disertai dengan permulaan amalan ibadah. Niat solat hendaklah disertakan ketika takbiratul ihram. Tempat niat adalah di dalam hati ketika takbiratul ihram. Orang yang bersolat wajiblah berniat dengan menyedari di dalam hatinya bahawa ia mengqasadkan untuk bersolat dan wajiblah dia menyedari serta membezakan jenis solat dan fardhu/sunat yang dilakukan.

Sebagai contoh sekiranya seseorang mengqasadkan solat ketika masuk masjid atau di rumah atau di mana-mana tanpa takbiratul ihram, itu tidak dikira sebagai niat tetapi berazam dan belum dikira memulakan solat.

Lafaz niat bukannya perbuatan membaca di dalam hati tetapi lintasan yang qasad di dalam hati.

2) Berdiri betul bagi yang mampu - Jika seseorang yang bersolat itu mampu berdiri betul tetapi berdiri bongkok ketika solat sehinggakan telapak tangannya dapat menyentuh lutut, maka batallah solatnya.

Di dalam solat fardhu, berdiri adalah wajib. Jika tidak mampu hendaklah duduk atau juga tidak mampu , maka boleh berbaring. Tidak gugur kefardhuan solat selagi berkeadaan sedar dan waras.

Bagi solat sunat, berdiri tidaklah merupakan rukun tetapi adalah lebih afdhal berkeadaan berdiri.

3) Takbiratul Ihram - Menyebut takbir (Allahu Akbar) ketika permulaan solat yang disertai dengan niat. Syarat sahnya adalah;

a- hendaklah dilafazkan di dalam keadaan berdiri betul bagi yang tidak uzur. Jika dilafazkan ketika baru hendak berdiri, tidak sah solat tersebut.

b- dilafazkan ketika mengadap kiblat

c- bertakbir dalam bahasa Arab.

d- bacaan takbir tersebut didengari oleh dirinya sendiri, sekirannya pendengarannya normal.

e- hendaklah disertai dengan niat.

...................................bersambung.

No comments:

Post a Comment