click here!!

Monday, August 2, 2010

Kesalahfahaman Terhadap Ibadat Solat..(Bahagian 3)

...............Sambungan.

8) Duduk Antara Dua Sujud

Syarat sah,

a) Hendaklah duduk dengan qasad, bukannya kerana tujuan yang lain.

b) Tidak boleh memanjangkan masa duduk melebihi masa sekurang-kurangnya bacaan tasyahhud.

c) Makruh duduk secara iqraq iaitu punggung di atas lantai dengan kedua-dua kaki si sisi kiri kanan.

d) Dengan thamaninah.

9) Duduk Yang Akhir

Duduk yang dilakukan pada akhir setiap solat sebelum memberi salam.

10) Membaca Tasyahhud Pada Duduk Yang Akhir

Syarat sah,

a) Mendengar sendiri bacaan tersebut jika normal pendengaran.

b) Mualat iaitu berterusan membacanya tanpa diselangi dengan bacaan-bacaan lain atau diam yang panjang. Jika diselangi dengan perkara tersebut, wajiblah dia mengulangi bacaan tasyahhud tersebut.

c) Dalam bahasa Arab.

d) Menjaga makhraj dan tasydid. Jika membaca sehingga mengubah makna, wajiblah diulangi bacaan tersebut.

e) Tertib dan thamaninah setiap kalimah tasyahhud sebagaimana yang maklum daripada Rasulullah SAW.


11) Selawat Ke atas Nabi Muhammad SAW Selepas Sempurna Bacaan Tasyahhud Akhir

Syarat sah,

a) Bacaan tersebut didengari oleh diri sendiri jika normal pendengaran.

b) Dengan lafaz jelas nama Nabi Muhammad. Jika lafaz yang digunakan contohnya Nabi "Ahmad", tidaklah memadai dan wajib diulang lafaz selawat tersebut.

c) Selawat dalam Bahasa Arab.

d) Tertib dan thamaninah dalam bacaan.

12) Salam Yang Pertama

Niatkan salam tersebut kepada semua makhluk yang Islam seperti manusia,jin dan malaikat. Sunat ketika memberi salam yang pertama berpaling ke kanan. Salam yang kedua berpaling ke kiri. Kedua-dua berpaling tersebut itu hanyalah sunat dan bukan rukun. Salam tersebut hendaklah didengari oleh diri sendiri.

13) Tertib

Iaitu mendahulukan yang dahulu dan mengemudiankan yang akhir mengikut aturan yang telah ditetapkan oleh syarak. Sekiranya seseorang telah menyalahi tertib di dalam solat, contohnya pada mana-mana rakaat yang telah didahulukan rukuk daripada bacaan Al Fatihah, maka rakaat tersebut dikira rosak dan wajiblah digantikan rakaat tersebut dengan ditambahkan satu rakaat lagi dan begitulah seterusnya.

.......................bersambung.

No comments:

Post a Comment