click here!!

Sunday, October 3, 2010

Heraclius (Hercules) Dan Kerasulan Nabi Muhammad SAW...(Siri Akhir)

...........................Sambungan.

Kemudian Heraclius meminta surat Rasulullah SAW yang dihantarkan oleh Dihyah kepada pembesar negeri Bushra, yang kemudian diteruskannya kepada Hercalius. Lalu dibacanya surat itu, yang isinya sebagai:

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, Hamba Allah dan RasulNya. Kepada Heraclius, Kaisar Rumawi. Kesejahteraan kiranya untuk orang yang mengikut petunjuk. Kemudian, sesungguhnya saya mengajak anda memenuhi panggilan Islam. Islamlah! Pasti anda selamat. Dan Allah akan memberi pahala kepada anda dua kali ganda. Tetapi jika anda enggan, nescaya anda akan memikul dosa seluruh rakyat. Hai, ahli kitab! Marilah kita bersatu padu dalam satu kalimah yang sama antara kita, iaitu supaya kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan jangan mempersekutukanNya dengan suatu apa pun. Dan janganlah sebahagian kita menjadikan sebahagian yang lain menjadi Tuhan selain Allah. Apabila anda enggan menuruti ajakan ini, akuilah bahawa kami ini Muslim!"

Kata Abu Sufyan, "Selesai ia mengucapkan perkataannya dan membaca surat itu, ruangan menjadi heboh dan hiruk pikuk; kami pun disuruh keluar. Sampai di luar, aku berkata kepada kawan-kawan, "Sesungguhnya menjadi masaalah besar urusan Anak Abu Kasbsyah. Sehingga raja bangsa kulit kuning itu pun takut kepadanya. Aku yakin, Muhammad pasti menang. Sehingga oleh kerananya Allah memasukkan Islam ke dalam hatiku."

Anak Abu Kabsyah bermaksud nama ejekan yang dipanggilkan orang kafir Mekah kepada Nabi Muhammad kerana waktu kecil nabi dipelihara oleh Halimah Saadiah, yang suaminya bernama Abu Kabsyah.

Ibnu Nathur, pembesar negeri Ilia (Baitul Maqdis), sahabat Heraclius dan pendeta Nasrani di Syam, dia menceritakan, " Ketika Heraclius datang ke Ilia, ternyata fikirannya sedang kacau. Oleh sebab itu banyak di antara para pendeta yang berkata, "Kami sangat hairan melihat sikap anda."

Selanjutnya kata Ibnu Nathur, "Hercalius adalah seorang ahli nujum yang selalu memperhatikan perjalanan bintang-bintang. Dia pernah menjawab pertanyaan pendeta yang bertanya kepadanya: Pada suatu malam ketika saya mengamati perjalanan bintang-bintang, saya melihat Raja khitan (khatan) telah lahir. Siapakah di antara umat ini yang telah dikhitan?"

Jawab para pendeta itu, "Yang berkhitan hanyalah orang Yahudi. Janganlah anda risau kerana orang Yahudi itu. Perintahkan saja ke seluruh negeri dalam kerajaan anda, supaya orang-orang Yahudi di negeri itu dibunuh."

Ketika itu dihadapkan kepada Hercalius seorang utusan Raja Bani Ghassan untuk menceritakan perihal Rasulullah SAW. Setelah orang itu selesai bercerita, lalu Heraclius memerintahkan agar dia diperiksa, apakah dia berkhitan atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata memang dia berkhitan. Lalu diberitahukan orang kepada Heraclius.

Heraclius bertanya kepada orang itu tentang orang-orang Arab lainnya, "Dikhitankah mereka atau tidak?"

Jawabnya, "Orang-orang Arab itu dikhitankan semuanya."

Heraclius berkata, "Inilah raja umat. Sesungguhnya dia telah lahir."

Kemudian Heraclius berkirim surat kepada seorang sahabatnya di Roma (Rom), yang ilmunya setaraf dengan Heraclius (menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW). Dan sementara itu ia meneruskan perjalanannya ke negeri Hims (sebuah kota di Syam). Tetapi sebelum dia sampai di Hims, balasan surat dari sahabatnya itu telah tiba lebih dahulu. Sahabatnya itu menyetujui pendapat Heraclius bahawa Muhammad telah lahir dan beliau memang seorang nabi.

Roma adalah sebuah kota tertua di Itali, yang sekarang menjadi ibu kota negara ini. Dahulunya adalah ibu kota kerajaan Rumawi Barat. Menurut riwayat kononnya kota itu didirikan oleh Romulus pada tahun 753 sebelum Masehi.

Heraclius mengundang para pembesar Roma supaya datang ke tempatnya di Hims. Setelah semuanya hadir dalam majlisnya, Heraclius memerintahkan supaya mengunci setiap pintu. Kemudian dia berkata, "Wahai, bangsa Rum! Mahukah anda semua beroleh kemenangan dan kemajuan yang gilang-gemilang, sedangkan kerajaan tetap utuh di tangan kita? Kalau mahu, akuilah Muhammad itu sebagai Nabi!"

Mendengar ucapan itu mereka lari bagaikan keldai liar, padahal semua pintu telah terkunci. Melihat keadaan demikian, Heraclius menjadi putus harapan yang mereka akan beriman ( percaya kepada Nabi Muhammad SAW). Lalu diperintahkannya supaya mereka kembali ketempat mereka masing-masing seraya berkata, "Sesungguhnya saya mengucapkan perkataan saya tadi, hanyalah sekadar menguji keteguhan hati anda semua. Kini saya telah melihat keteguhan itu."

Lalu mereka sujud di hadapan Heraclius dan mereka senang kepadanya.

Demikianlah akhir kisah Heraclius.

Kisah ini dipetik dari riwayat Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari, menceritakan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW telah ketahui dan dijangka oleh mereka yang terdahulu dari kelahiran Rasulullah SAW lagi dan sememangnya dinanti-nantikan oleh mereka yang beriman dengan kitab-kitab Allah yang terdahulu. Cuma kadang-kadang keingkaran dan melampaui batas mereka hadir kerana keperluan duniawi dan keangkuhan diri. Begitulah juga keadaan sekarang, sindrom penafian oleh orang-orang Islam sendiri terhadap kepatuhan beragama, telah mewarisi sikap dan kelakuan golongan kuffar terdahulu.


No comments:

Post a Comment